Gall defnyddwyr fewngofnodi yma

Croeso nôl! Defnyddiwch eich enw defnyddiwr (eich cyfeiriad e-bost) a'ch cyfrinair i fewngofnodi. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, cliciwch ar y ddolen "wedi anghofio fy nghyfrinair" isod.

Rhaid ichi alluogi cwcis yn eich porwr. Help gyda Rhaid ichi alluogi cwcis yn eich porwr

Ai hwn yw'ch ymweliad cyntaf

Croeso! I ddefnyddio'r hyfforddiant am y tro cyntaf, cliciwch ar y botwm "creu cyfrif newydd" isod. Byddwn yn gofyn ichi roi rhai manylion syml a chreu cyfrinair i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Pan fyddwch wedi clicio ar "Creu fy nghyfrif newydd", byddwch wedi mewngofnodi.

Os cewch unrhyw broblemau, neu os hoffech roi adborth o unrhyw fath inni, anfonwch e-bost at mecc@wales.nhs.uk.

Diolch yn fawr. Mwynhewch yr hyfforddiant.