Rhaid ichi alluogi cwcis yn eich porwr.

Mae'r wefan hon yn defnyddio dau gwci:

Y cwci sesiwn yw'r un hanfodol. MoodleSession yw'r enw arferol arno. Rhaid ichi ganiatáu i'r cwci hwn gael ei osod yn eich porwr er mwyn ichi barhau i fod wedi mewngofnodi wrth fynd o dudalen i dudalen. Pan fyddwch yn allgofnodi neu'n cau'r porwr, bydd y cwci hwn yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd).

Mae'r cwci arall yn cael ei osod er hwylustod yn unig. MOODLEID yw'r enw arferol arno. Mae'n cofio eich enw defnyddiwr yn y porwr. Felly, pan fyddwch yn dychwelyd i'r wefan, bydd eich enw defnyddiwr eisoes wedi'i lenwi yn y maes priodol ar y dudalen fewngofnodi. Mae'n ddiogel ichi wrthod y cwci hwn - y cyfan y bydd rhaid ichi ei wneud yw aildeipio eich enw defnyddiwr bob tro y byddwch yn mewngofnodi.